Cookie beleid sv Reaal Dronten

De website van sv Reaal Dronten is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Contributiebeleid

Contributiebeleid

SV Reaal vindt het belangrijk dat voetballen laagdrempelig en toegankelijk is voor iedereen. 
Ons contributiebeleid en de afspraken die hierin zijn opgenomen hebben dit uitgangspunt als leidraad voor de vereniging.

Belangrijk:
- Heb je of verwacht je betalingsproblemen? Neem dan altijd contact op voor een gesprek, of stel je vragen via [email protected]  De vereniging zal altijd samen met jou kijken naar een passende oplossing.
- Ken je de Pas van Dronten al? Bij SV Reaal kun je ook gebruik maken van de Pas van Dronten en een afspraak maken om hier meer informatie over te krijgen en hulp bij de aanvraag. Inwoners van de gemeente Dronten met een laag inkomen krijgen een tegoed op hun Pas van Dronten. Dit tegoed kunnen zij verzilveren bij een sportclub. Op deze pagina lees je er meer over.

Hieronder ons Contributiebeleid.

Contributiebeleid (versie 20220101)

Het lid zijn van een vereniging brengt naast de vrijwillige steun ook wat verplichtingen met zich mee. Allereerst natuurlijk de verplichting om je vereniging (en dus elkaar) te steunen door dik en dun. Alle leden verenigd maakt namelijk de vereniging. Daarnaast hoort bij het lidmaatschap van de vereniging een contributie zodat wij over de faciliteiten kunnen beschikken die noodzakelijk zijn om onze geliefde sport te kunnen beoefenen.

Ieder seizoen kunnen de contributies binnen de club veranderen. Redenen hiervan zijn stijgende vaste en variabele kosten (onvoorziene uitgaven en inflatie), waar wij als club mee te maken hebben. Uiteraard probeert iedere club dit zo min mogelijk te laten gebeuren of de stijging zo laag mogelijk te houden. Soms is dit niet anders, want de club moet wel financieel gezond blijven. Maar buiten de geldbedragen, zijn er wel richtlijnen waar wij ons als bestuur aan willen houden. Dit alles is in een beleid uitgewerkt.

1.      Lid worden

Iedereen die voldoet aan de criteria gesteld door de KNVB en sv Reaal Dronten kan lid worden van sv Reaal Dronten.

2.      Contributiebedrag

Iedereen die lid wil worden of die lid is van sv Reaal Dronten zal het volledige contributiebedrag dienen te betalen dat jaarlijks vast gesteld wordt door het bestuur van sv Reaal Dronten. In een leeftijds/ groepering overzicht is te zien wat iemand dient te betalen. Niet-spelende leden betalen een kaderlidmaatschap.

3.      Betalingsperiode

De contributie zal in de laatste week van de maand worden geïncasseerd  via automatische incasso.
Heeft u tegen het automatisch incasseren principiële bezwaren, dan kunt u dat aangeven bij de ledenadministratie ([email protected]).
Mocht men niet via automatische incasso willen betalen dan dient men de contributie voor het volledige seizoen te voldoen voor 1 Augustus

De contributie dient overgemaakt te worden op bankrekeningnummer NL29 RABO 0338 1940 10

Let op: Wordt men tijdens het seizoen lid, dan zult u vooraf ingelicht worden over de verschuldigde contributie.

4.      Automatische incasso

De contributies zullen alleen nog via automatische incasso worden geïncasseerd, tenzij er principiële bezwaren tegen zijn.

5.      Incassoprocedure

De contributie wordt in de 4e week van de maand juli automatisch geïncasseerd van het opgegeven bank- of girorekeningnummer. Bij een mislukte incasso wordt de persoon in kwestie ingelicht en verzocht om het bedrag binnen 14 dagen na incasseringsdatum zelf over te maken naar bankrekeningnummer NL29 RABO 0338 1940 10. 
Mocht het niet mogelijk zijn voor het lid om een machtiging tot automatisch incasso af te geven (er wordt door de bank geen toestemming verleend) dan is het lid verplicht de contributie voor 1 augustus te betalen.          

a.      Wanbetaling
Als ook de tweede automatische incasso, om wat voor reden dan ook, mislukt wordt door de ledenadministratie contact opgenomen met de betreffende persoon en/of begeleidende kaderleden om te achterhalen of er speciale oorzaken of omstandigheden zijn. Denk aan een verkeerd doorgegeven bankrekeningnummer.

b.      Aanmaning
Als er geen speciale oorzaken of omstandigheden zijn, dan wordt het betreffende lid door de ledenadministratie schriftelijk gesommeerd om binnen veertien dagen de contributie alsnog te voldoen. Tot die tijd mag er niet gevoetbald worden. De ledenadministratie geeft dit ook door aan betrokken aanvoerder/ leider, trainer, coördinator en kaderleden.  

6.   4e en volgend gezinslid gratis
Voor ieder 4e en volgend spelend lid uit 1 gezin, is geen contributie verschuldigd. De regeling is alleen van kracht als de 4e en volgende persoon hetzelfde woonadres heeft als de eerste 3. Deze regeling geldt alleen voor spelende leden die de volledige contributie betalen.
Het is de verantwoordelijkheid van het 4e lid (of diens ouders/verzorgers) om voor 1 juli te melden hiervan gebruik te willen maken, voor het volgend seizoen. Is er op 1 juli geen bericht ontvangen bij de ledenadministratie of penningmeester, dan vervalt de regeling.

7.   In-take gesprek

Iedereen die spelend lid wil worden van sv Reaal Dronten, zal eerst een in-take gesprek krijgen met de ledenadministrateur, jeugdcoördinator, trainer of leider. Doel hiervan is om een ieder te vertellen wat het beleid is en de normen en waarden zijn van de club. Daarnaast wordt hierin ook aangegeven wat wij van de leden verwachten, maar ook wat de leden van de club mogen verwachten.

8. Proefperiode

Een pupil (tot en met O11) die niet via een overschrijving bijsv Reaal Dronten is gekomen, mag eerst vrijblijvend meetrainen. Na 3 weken kan men beslissen of men wel of niet lid wordt van sv Reaal Dronten. Tot de definitieve keuze, zal men niet aangemeld worden als bondslid.

9. Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd met 1 seizoen. Men dient schriftelijk (via e-mail, brief of opzeggingsformulier op website sv Reaal Dronten) op te zeggen bij de ledenadministratie of een overschrijving aan te vragen naar aan andere club. Het beëindigen van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 30 mei van het betreffende seizoen. Opzeggingen bij leiders, trainers, coaches, bestuurders of andere vrijwilligers worden niet geaccepteerd.

10. Opzeggen na sluitingsdatum
Indien men na de afgesproken sluitingsdatum van 30 mei besluit om toch nog te stoppen of overschrijving aan te vragen, zal een kostenvergoeding moeten betalen van € 25,=. Mocht het seizoen al begonnen zijn (1 officiële wedstrijd gespeeld) en men dan wil opzeggen/ stoppen dan  is men het gehele contributiebedrag verschuldigd aan sv Reaal Dronten.

11. Vrijstelling contributie

Ere-leden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

12. Uitzonderingen

Mochten er bepaalde situaties voorkomen die niet benoemd zijn in dit beleid, dan mag het bestuur van sv Reaal Dronten in deze handelen naar eigen inzicht en volgens redelijkheid en billijkheid.

Het bestuur behoudt de mogelijkheid om van bovenstaande af te wijken.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!